Szkolenie – terapia środowiskowa dzieci i młodzieży – w oparciu o kryteria naboru określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz regulaminie rekrutacji uczestników projektu