ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

A.     Cele szkolenia specjalizacyjnego

Celem kształcenia jest przygotowanie osoby odbywającej szkolenie specjalizacyjne do prowadzenia psychoterapii, w szczególności dzieci, młodzieży oraz rodzin, w tym budowania konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem kontekstu kulturowego i środowiskowego, w tym rodzinnego, planowania postępowania terapeutycznego i/lub rehabilitacyjnego oraz prowadzenia samodzielnej pracy psychoterapeutycznej.

B.     Sposób organizacji szkolenia

Kształcenie w II bloku szczegółowym odbywa się w wybranym przez osobę realizującą szkolenie specjalizacyjne, podejściu poznawczo-behawioralnym. Specjalistyczny blok szczegółowy realizowany jest w formie 6 modułów obejmujących 4 kursy specjalizacyjne i 3 staże kierunkowe.

C.     Czas trwania szkolenia w bloku szczegółowym

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie II bloku szczegółowego trwa 3,5 roku.